Muamalat

Berikut daftar ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Muamalat

Index Ayat Ayat
Tukar menukar Qs.2:275
Jual beli
Disyariatkannya jual beli dan keutamaannya
Perintah mencari nafkah Qs.2:282 Qs.17:12
Perdagangan di darat Qs.106:2
Perdagangan di laut Qs.2:164 Qs.16:14 Qs.17:66 Qs.30:46 Qs.35:12
Etika jual beli
Menjauhkan yang haram dalam jual beli Qs.6:152 Qs.26:181 Qs.26:182 Qs.26:183 Qs.55:8 Qs.55:9
Syarat-syarat jual beli
Ridha Qs.4:29
Riba
Hukum riba Qs.2:275 Qs.2:276 Qs.2:278 Qs.3:130 Qs.30:39
Sanksi riba Qs.2:276 Qs.2:279
Sewa-menyewa
Barang sewaan
Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang Qs.28:27
Masa sewa
Pembatasan masa sewa Qs.28:27
Dibolehkannya sewa menyewa Qs.18:94 Qs.28:27
Hutang, pinjaman
Memberi tempo untuk orang yang susah Qs.2:280
Penghapusan hutang Qs.2:280
Hilangnya orang yang belum mebayar hutang Qs.42:41
Hutang si mayit Qs.4:11 Qs.4:12
Berhutang untuk jangka waktu terbatas Qs.2:282
Pencatatan hutang Qs.2:282 Qs.2:283
Akuntansi Qs.24:33
Sumbangan
Wasiat
Disyariatkannya wasiat Qs.2:180 Qs.4:11 Qs.4:12 Qs.5:106
Menarik kembali wasiatnya Qs.2:182 Qs.5:107
Kesaksian terhadaap wasiat Qs.2:181 Qs.5:106
Sedekah
Perintah bersedekah Qs.2:195 Qs.2:254 Qs.2:261 Qs.2:267 Qs.4:39 Qs.8:3 Qs.9:104 Qs.12:88 Qs.13:22 Qs.16:75 Qs.16:90 Qs.35:29 Qs.57:7 Qs.57:10 Qs.63:10 Qs.93:10
Keutamaan sedekah
Pahala sedekah Qs.2:245 Qs.2:261 Qs.2:262 Qs.2:268 Qs.2:274 Qs.13:22
Menyuburkan harta dengan sedekah Qs.2:268 Qs.2:276 Qs.9:103 Qs.34:39
Sedekah untuk berjuang di jalan Allah Qs.2:195 Qs.2:261 Qs.2:262 Qs.8:60 Qs.9:20 Qs.61:11
Minta sedekah
Memaksa dalam minta sedekah Qs.2:273
Menahan diri dari minta sedekah Qs.2:273
Memberi kepada peminta
Ramah terhadap yang minta Qs.2:263 Qs.17:28
Bersedekah dengan cara jahat dan kasar Qs.2:263 Qs.2:264
Syarat-syarat sedekah
Niat dalam sedekah Qs.2:261 Qs.2:262 Qs.2:264 Qs.2:265 Qs.2:272 Qs.4:114 Qs.9:98 Qs.9:99 Qs.76:9 Qs.92:20
Harta yang baik dalam sedekah Qs.2:267
Orang yang lebih baik untuk diberi sedekah
Sedekah kepada kerabat Qs.2:215 Qs.4:8 Qs.16:90 Qs.17:26
Sedekah kepada orang susah Qs.2:280
Menyembunyikan sedekah Qs.2:271 Qs.2:274 Qs.14:31 Qs.35:29
Pembebasan
Mewasiatkan, wasiat
Wasiat untuk memelihara anak yatim Qs.2:220 Qs.4:3 Qs.4:6 Qs.4:127
Yang diberi wasiat makan harta anak yatim Qs.4:6 Qs.4:10 Qs.4:127 Qs.6:152 Qs.17:34
Pembatasan
Hajru (mengawasi dan mengatur urusan; jual beli, dsb.)
Hukum menyia-nyiakan harta Qs.4:5
Orang yang diawasi
Mengawasi anak kecil
Melepas pengawasan terhadap anak kecil Qs.4:6 Qs.17:34
Mengawasi orang bodoh/boros Qs.2:282 Qs.4:5
Pengukuhan
Gadai, boreh
Disyariatkannya boreh Qs.2:283
Kafalah (menanggung)
Disyariatkannya kafalah Qs.12:72
Ganti-rugi
Ghashab (mengambil tanpa izin)
Sanksi ghashab Qs.4:30