Ibadah

Berikut daftar ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Ibadah

Index Ayat Ayat
Bersuci
Keutamaan bersuci Qs.2:222
Membersihkan bejana (tempat) air
Bejana yang suci
Tempat air dari kulit Qs.16:80
Kebersihan pakaian
Membersihkan pakaian Qs.74:4
Kebersihan badan
Hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid
Hukum menyentuh dan membaca Al Qur'an bagi wanita haid Qs.56:79
Najis
Najis darah Qs.2:173 Qs.6:145 Qs.16:115
Najis daging babi Qs.6:145 Qs.16:115
Najis bangkai Qs.2:173
Wudhu
Disyariatkannya wudhu
Dalil wudhu dalam Al Qur'an Qs.5:6
Hukum wudhu
Kewajiban wudhu
Wudhu untuk shalat Qs.5:6
Rukun wudhu
Membasuh muka Qs.5:6
Membasuh kedua tangan hingga siku Qs.5:6
Tertib Qs.5:6
Menyapu sebagian kepala Qs.5:6
Membasuh kedua kaki Qs.5:6
Yang membatalkan wudhu
Keluarnya sesuatu dari dua jalan
Buang air kecil dan besar Qs.4:43 Qs.5:6
Mandi besar
Hukum mandi
Kewajiban mandi
Mandi karena junub (bersetubuh atau keluar air mani) Qs.4:43 Qs.5:6
Yang diharamkan dan diperbolehkan bagi orang yang junub
Hukum menyentuh dan membawa Al Qur'an Qs.56:79
Shalat orang yang junub Qs.5:6
Tayammum
Disyariatkannya tayammum
Dalil dari Al Qur'an Qs.4:43
Rukun tayammum
Mengusap muka dan dua tangan Qs.4:43 Qs.5:6
Cara-cara tayammum Qs.4:43
Yang diperbolehkan bagi orang yang bertayammum
Tayammum bagi orang yang luka Qs.4:43
Tayammum bagi orang yang berhadas kecil Qs.4:43 Qs.5:6
Tayammum bagi orang yang berhadas besar (junub) Qs.4:43 Qs.5:6
Tayammum dalam perjalanan Qs.4:43 Qs.5:6
Tayammum di tempat tinggal Qs.4:43 Qs.5:6
Tayammum bagi orang yang sakit Qs.4:43 Qs.5:6
Shalat
Keutamaan Shalat
Pahala Shalat Qs.4:162 Qs.5:12 Qs.7:170 Qs.9:18 Qs.9:71 Qs.11:114 Qs.13:22 Qs.23:2 Qs.24:56 Qs.31:5 Qs.33:33 Qs.35:29
Shalat salah satu rukun Islam Qs.2:43 Qs.2:83 Qs.2:110 Qs.2:177 Qs.2:277 Qs.4:77 Qs.4:103 Qs.4:162 Qs.5:12 Qs.5:55 Qs.6:72 Qs.7:170 Qs.8:3 Qs.9:5 Qs.9:11 Qs.9:18 Qs.9:71 Qs.22:41 Qs.23:9 Qs.24:56 Qs.27:3 Qs.29:45 Qs.31:4 Qs.35:18 Qs.35:29 Qs.58:13 Qs.70:34 Qs.73:20 Qs.98:5
Pahala menjaga shalat Qs.6:92 Qs.7:170 Qs.22:35 Qs.23:10 Qs.23:11 Qs.24:37 Qs.24:38 Qs.24:56 Qs.70:23 Qs.70:34 Qs.70:35 Qs.87:15
Shalat dan surga Qs.23:10 Qs.23:11 Qs.42:38 Qs.70:35
Buruknya balasan orang yang menyia-nyiakan shalat Qs.19:59 Qs.74:43 Qs.75:31
Shalat batas antara muslim dan kafir Qs.2:143 Qs.9:5 Qs.9:11 Qs.31:4 Qs.77:48
Shalat sebagai pendekatan diri kepada Allah Qs.2:45 Qs.15:98 Qs.19:31 Qs.20:14 Qs.21:73 Qs.26:218 Qs.26:219
Shalat membentuk akhlak manusia Qs.29:45 Qs.70:22
Hukum shalat
Kewajiban shalat Qs.2:110 Qs.2:177 Qs.2:277 Qs.4:103 Qs.4:162 Qs.5:12 Qs.6:72 Qs.6:92 Qs.7:29 Qs.8:3 Qs.9:11 Qs.9:18 Qs.9:71 Qs.13:22 Qs.14:31 Qs.14:37 Qs.14:40 Qs.20:132 Qs.22:78 Qs.24:56 Qs.30:31 Qs.33:33 Qs.58:13
Syarat-syarat shalat
Menghadap kiblat waktu shalat
Pemindahan kiblat Qs.2:142 Qs.2:143 Qs.2:144
Kewajiban menghadap kiblat dan keutamaannya Qs.2:142 Qs.2:143 Qs.2:144 Qs.2:149 Qs.2:150
Shalat yang tidak wajib menghadap kiblat
Shalat di tengah berkecamuknya perang Qs.2:239 Qs.4:102
Suci waktu shalat
Suci syarat shalat Qs.5:6
Kesucian tubuh orang yang shalat Qs.4:43
Menutup aurat waktu shalat Qs.7:31
Rukun-rukun shalat
Membaca Al Qur'an waktu shalat
Bacaan shalat Qs.73:20
Membaca dengan keras waktu shalat Qs.17:110
Rukuk Qs.2:125 Qs.5:55 Qs.9:112 Qs.22:26 Qs.22:77 Qs.48:29 Qs.77:48
Sujud
Sujud salah satu rukun shalat Qs.22:77 Qs.39:9
Keutamaan tempat sujud Qs.48:29
Hal yang disunnahkan dalam shalat
Khusyuk dalam shalat Qs.2:45 Qs.23:2
Tempat-tempat shalat
Tempat yang disunnahkan shalat di atasnya
Shalat di dalam mesjid Qs.7:29 Qs.24:36
Keutamaan mesjid Quba' Qs.9:108
Masjid-masjid
Keutamaan masjid
Allah suka kepada masjid Qs.7:29 Qs.24:36
Keutamaan dan pahala membangun masjid Qs.24:36
Mesjid sebagai rumah Allah di bumi Qs.2:114 Qs.2:187 Qs.9:17 Qs.9:18 Qs.22:40 Qs.72:18
Membuat mesjid di atas kuburan Qs.18:21
Etika dalam masjid
Bersetubuh saat beri'tikaf dalam masjid Qs.2:187
Membersihkan masjid dan membuatnya harum Qs.2:125 Qs.22:26 Qs.24:36
Sikap masuk masjid Qs.7:31
Yang berhak masuk masjid
Hukum orang yang junub masuk dan lewat dalam masjid Qs.4:43
Hukum orang musyrik masuk ke dalam masjid Qs.9:17 Qs.9:28
Waktu-waktu shalat
Penentuan waktu shalat Qs.17:78
Keutamaan shalat pada waktunya Qs.2:238 Qs.7:170 Qs.20:14
Waktu Ashar
Keutamaan shalat Ashar Qs.2:238 Qs.20:130 Qs.50:39
Waktu Subuh
Keutamaaan shalat Subuh Qs.17:78 Qs.20:130 Qs.50:39 Qs.89:1
Azan
Disyariatkannya azan Qs.5:58
Waktu azan
Adzan Jum'at Qs.62:9
Mengqadha shalat
Meninggalkan shalat karena lupa Qs.38:32 Qs.38:33 Qs.107:4 Qs.107:5
Menqashar shalat saat bepergian
Disyariatkannya shalat qashar Qs.4:101
Shalat Jum'at
Keutamaan hari Jum'at
Keutamaan shalat Jum'at Qs.62:9 Qs.85:3
Hukum shalat Jum'at
Kewajiban shalat Jum'at Qs.62:9
Orang yang tidak diwajibkan shalat Jum'at
Terlambat shalat Jum'at
Meninggalkan shalat Jum'at karena sakit Qs.48:17
Khutbah Jum'at
Mendengarkan khutbah Jum'at Qs.62:11
Etika hari Jum'at
Jual beli pada hari Jum'at Qs.62:9 Qs.62:10 Qs.62:11
Shalat sunnah
Disyari'atkannya shalat sunnah dan keutamaannya
Shalat malam (tahajjud)
Hukum shalat malam Qs.11:114 Qs.25:64 Qs.26:219
Keutamaan shalat malam Qs.11:114 Qs.17:79 Qs.50:40 Qs.73:2 Qs.73:20 Qs.76:26
Waktu shalat malam Qs.3:113 Qs.17:79 Qs.25:64 Qs.26:218 Qs.32:16 Qs.39:9 Qs.50:40 Qs.51:17 Qs.73:6
Ukuran bacaan pada shalat malam Qs.20:130 Qs.73:3
Etika shalat malam Qs.73:20
Meninggalkan kesulitan dalam shalat malam Qs.2:286 Qs.73:20
Shalat Khauf (waktu perang)
Sifat shalat khauf Qs.4:102
Disyari'atkannya shalat khauf Qs.2:239 Qs.4:102
Menqashar shalat khauf Qs.4:102
Shalat ketika berkecamuknya perang Qs.2:239
Shalat 'Ied (hari raya)
Sunnat-sunnat shalat 'Ied
Menyembelih kurban setelah shalat 'Ied Qs.108:2
Sujud tilawah
Ayat-ayat sujud tilawah Qs.13:15 Qs.16:49 Qs.17:107 Qs.19:58 Qs.22:18 Qs.22:77 Qs.25:60 Qs.27:25 Qs.32:15 Qs.38:24 Qs.41:37 Qs.53:62 Qs.84:21 Qs.96:19
Zakat
Harta
Fitnah harta Qs.3:14 Qs.8:28 Qs.9:24 Qs.9:55 Qs.9:85 Qs.17:64 Qs.18:46 Qs.23:55 Qs.23:56 Qs.26:88 Qs.28:76 Qs.28:77 Qs.28:79 Qs.63:9 Qs.64:15 Qs.89:20 Qs.100:8 Qs.102:1 Qs.104:2 Qs.104:3
Menjaga harta Qs.28:76 Qs.28:79 Qs.53:34 Qs.53:35
Menyimpan harta Qs.4:5 Qs.25:67
Kewajiban atas harta Qs.28:77 Qs.30:38 Qs.51:19 Qs.57:7 Qs.70:24 Qs.70:25 Qs.92:5
Menginfaqkan harta Qs.2:215 Qs.2:254 Qs.2:261 Qs.4:37 Qs.25:67 Qs.28:54 Qs.92:5
Meminta harta Qs.4:32
Mengambil harta dengan cara yang tidak benar Qs.2:188 Qs.2:279 Qs.4:2 Qs.4:6 Qs.4:20 Qs.4:21 Qs.4:29 Qs.4:30 Qs.4:161 Qs.5:62 Qs.9:34 Qs.26:181 Qs.26:183 Qs.89:19
Harta sebagai penopang kehidupan Qs.4:5
Hukum zakat
Kewajiban zakat Qs.2:110 Qs.2:177 Qs.3:180 Qs.4:37 Qs.5:12 Qs.5:55 Qs.6:141 Qs.9:5 Qs.9:11 Qs.9:18 Qs.9:34 Qs.9:71 Qs.22:78 Qs.33:33 Qs.41:7 Qs.58:13 Qs.70:24 Qs.70:25
Menunaikan zakat salah satu rukun Islam Qs.2:43 Qs.2:83 Qs.2:110 Qs.2:177 Qs.2:277 Qs.4:77 Qs.4:162 Qs.5:12 Qs.5:55 Qs.9:5 Qs.9:11 Qs.9:18 Qs.9:71 Qs.22:41 Qs.31:4 Qs.58:13 Qs.73:20 Qs.98:5
Zakat ajaran setiap Rasul Qs.19:31 Qs.19:55 Qs.21:73 Qs.98:5
Pahala zakat dan keutamaannya Qs.2:277 Qs.7:156 Qs.9:5 Qs.9:11 Qs.9:18 Qs.9:71 Qs.23:4 Qs.23:10 Qs.23:11 Qs.24:37 Qs.24:38 Qs.24:56 Qs.30:38 Qs.30:39 Qs.31:5 Qs.33:35 Qs.34:39 Qs.35:29 Qs.42:38 Qs.47:37 Qs.51:19 Qs.57:18 Qs.73:20 Qs.92:5 Qs.92:18
Balasan orang yang tidak menunaikan zakat
Besarnya balasan orang yang tidak menunaikan zakat Qs.9:77 Qs.92:8
Maksud harta simpanan Qs.9:34
Harta simpanan akan menjadi bahan bakar di hari kiamat Qs.9:35
Harta diumpamakan seperti ular Qs.3:180
Pembahagian zakat
Bagian orang fakir Qs.9:60 Qs.30:38 Qs.70:25
Bagian orang miskin Qs.9:60 Qs.30:38 Qs.70:25
Bagian amil (petugas zakat) Qs.9:60
Pembaagian zakat waktu perang Qs.9:60
Bagian orang yang baru memeluk Islam Qs.9:60
Bagian hamba Qs.9:60
Bagian orang yang berjuang di jalan Allah Qs.9:60
Bagian orang yang musafir Qs.9:60 Qs.30:38
Zakat tanaman dan buah-buahan Qs.6:141
Puasa
Keutamaan puasa dan pahalanya
Menghapus dosa dengan puasa Qs.33:35
Orang yang berpuasa terhindar dari perbuatan maksiat Qs.2:183
Rukun-rukun puasa
Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa
Masa imsak (menahan diri) Qs.2:187
Yang pertama diwajibkan dalam puasa adalah menahan diri Qs.2:187
Yang membatalkan puasa
Makan dan minum saat berpuasa Qs.2:187
Bersetubuh saat berpuasa Qs.2:187
Bulan Ramadhan
Keutamaan bulan Ramadhan
Al Qur'an diturunkan di bulan Ramadhan Qs.2:185 Qs.97:1
Hukum puasa Ramadhan
Kebebasan puasa di bulan Ramadhan pada awal Islam Qs.2:184
Kewajiban puasa Ramadhan Qs.2:183 Qs.2:185
Puasa Ramadhan, salah satu rukun Islam Qs.2:183
Penetapan bulan Ramadhan
Dengan melihat hilal (bulan sabit) Qs.2:189
Hal yang disunnahkan dalam puasa
Shalat malam Ramadhan
Malam Lailatul Qadar
Kelebihan malam Lailatul Qadar Qs.44:3 Qs.44:4 Qs.97:1 Qs.97:2 Qs.97:3 Qs.97:4 Qs.97:5
I'tikaf
Tempat I'tikaf Qs.2:187
Pekerjaan orang yang beri'tikaf
Bersetubuhnya orang yang beri'tikaf Qs.2:187
Puasanya orang yang beri'tikaf Qs.2:187
Berbuka puasa di bulan Ramadhan
Berbuka karena uzur
Berbukanya orang yang sudah lanjut usia Qs.2:184
Berbukanya orang yang sakit Qs.2:184 Qs.2:185
Berbuka karena perjalanan jauh
Berbuka dalam perjalanan Qs.2:184 Qs.2:185
Mengqadha puasa
Waktu qadha Qs.2:184 Qs.2:185
Fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa Qs.2:184
Haji dan Umrah
Haji
Hukum haji
Kewajiban haji Qs.3:97 Qs.22:27
Haji salah satu rukun Islam Qs.2:196
Hajinya orang-orang musyrik Qs.9:2 Qs.9:3 Qs.9:17 Qs.9:28
Syarat-syarat haji Qs.3:97
Haji dengan berjalan atau bekendaraan Qs.22:27
Ihram
Miqat (batas) ihram
Batas-batas waktu ihram Qs.2:189 Qs.2:197
Jenis ihram
Haji Tamattu' Qs.2:196
Larangan-larangan saat berihram
Berbuat fasik waktu haji Qs.2:197
Bertengkar waktu haji Qs.2:197
Berburu hewan waktu haji Qs.5:1 Qs.5:2 Qs.5:94 Qs.5:95 Qs.5:96
Bersetubuh waktu haji Qs.2:197
Perbuatan yang diperbolehkan saat berihram
Berjual beli Qs.2:198 Qs.22:28
Tahallul dari ihram Qs.5:2 Qs.22:29
Masuk tanah haram
Ka'bah
Pembangunan Ka'bah Qs.2:127 Qs.22:26
Pembersihan berhala dari Ka'bah Qs.2:125 Qs.22:26
Mewangikan Ka'bah Qs.2:125 Qs.22:26
Keutamaan tanah suci Mekah
Keamanan di tanah suci Mekah Qs.14:35 Qs.22:25 Qs.28:57 Qs.29:67 Qs.95:3 Qs.105:2 Qs.105:3 Qs.105:4 Qs.105:5
Masjidil-Haram sebagai masjid pertama Qs.2:125 Qs.3:96 Qs.22:33
Penyebutan Baitul Haram Qs.2:125 Qs.2:127 Qs.2:144 Qs.2:149 Qs.2:150 Qs.2:158 Qs.2:191 Qs.2:194 Qs.2:196 Qs.2:217 Qs.3:96 Qs.3:97 Qs.5:2 Qs.5:97 Qs.8:34 Qs.8:35 Qs.9:5 Qs.9:7 Qs.9:19 Qs.9:28 Qs.14:37 Qs.17:1 Qs.17:7 Qs.22:25 Qs.22:26 Qs.22:29 Qs.22:33 Qs.28:57 Qs.29:67 Qs.48:25 Qs.48:27 Qs.52:4 Qs.106:3
Kemuliaan Mekah
Kemuliaan Masjidil-Haram Qs.2:125 Qs.2:126 Qs.2:191 Qs.3:97 Qs.14:37 Qs.22:25 Qs.27:91 Qs.28:57 Qs.29:67 Qs.105:1
Kekafiran di tanah Haram Qs.22:25
Peperangan di tanah Haram Qs.2:191 Qs.3:97 Qs.5:2
Peperangan di bulan-bulan Haram Qs.2:194 Qs.2:217 Qs.9:5
Membunuh hewan tanah Haram Qs.5:1 Qs.5:2 Qs.5:95 Qs.5:96
Berlindungnya pelaku maksiat di tanah Haram Qs.3:97
Kota Mekah dihalalkan untuk Nabi saw. Qs.90:2
Masuknya orang musyrik ke Mekah Qs.9:2 Qs.9:3 Qs.9:6 Qs.9:7 Qs.9:17 Qs.9:28
Thawaf
Jenis-jenis thawaf
Tawaf Ifadhah Qs.22:29
Sunat-sunat thawaf
Shalat setelah tawaf Qs.2:125
Minum air Zamzam
Memberi minum orang-orang yang haji Qs.9:19
Sa'i antara Safa dan Marwah
Hukum sa'i Qs.2:158
Yang pertama kali dilakukan saat sa'i Qs.2:158
Wukuf di padang Arafah
Keutamaan hari Arafah Qs.85:3 Qs.89:2
Keluar dari Arafah
Berbondong-bondong keluar dari Arafah Qs.2:198 Qs.2:199
Muzdalifah
Berhenti di Muzdalifah pada masa Jahiliah Qs.2:199
Hari raya kurban
Keutamaan hari raya kurban Qs.89:2
Hadyu (binatang kurban) dan kurban
Hewan yang memenuhi syarat hadyu atau kurban Qs.22:36
Menyembelih binatang kurban
Cara menyembelih unta atau sapi Qs.22:36
Bersedekah dan makan daging hewan kurban Qs.22:28 Qs.22:36
Hadyu
Hukum hadyu Qs.5:2 Qs.5:97
Tempat jual beli hadyu Qs.22:33
Waktu penyembelihan Qs.2:196 Qs.22:28
Tempat penyembelihan Qs.2:196 Qs.22:33
Hadyu dari haji tamattu' Qs.2:196
Membawa hadyu ke Mekah Qs.22:33
Anak hewan kurban Qs.22:33
Kurban
Waktu penyembelihan Qs.22:28 Qs.108:2
Bercukur
Dalil pelaksanaan bercukur Qs.48:27
Waktu bercukur, waktu haji dan umrah Qs.2:196 Qs.22:29
Bercukur sebelum menyembelih Qs.2:196
Bercukur dan memendekkan rambut setelah umrah Qs.48:27
Kembali dari haji dan umrah
Cara masuk ke rumah Qs.2:189
Ihshar (pengepungan)
Makna ihshar dalam haji Qs.48:25
Ihshar orang yang haji Qs.2:196
Ihshar orang yang umrah Qs.2:196 Qs.48:25
Kafarat ihshar Qs.2:196
Kafarat haji
Kafarat mencukur kepala Qs.2:196
Apa yang wajib pada kafarat haji Qs.2:196
Sumpah dan nazar
Sumpah
Pembagian sumpah
Sumpah sungguh-sungguh Qs.2:225 Qs.5:89
Sumpah main-main Qs.2:225 Qs.5:89
Sumpah palsu Qs.3:77 Qs.6:109 Qs.9:42 Qs.9:107 Qs.58:14
Yang dijadikan sumpah
Yang dijadikan sumpah oleh Allah Qs.15:72 Qs.15:92 Qs.16:56 Qs.16:63 Qs.36:2 Qs.37:1 Qs.37:2 Qs.37:3 Qs.38:84 Qs.43:2 Qs.44:2 Qs.50:1 Qs.51:1 Qs.51:2 Qs.51:3 Qs.51:4 Qs.51:7 Qs.51:23 Qs.52:1 Qs.52:2 Qs.52:3 Qs.52:4 Qs.52:5 Qs.52:6 Qs.53:1 Qs.56:75 Qs.68:1 Qs.69:38 Qs.69:39 Qs.70:40 Qs.74:32 Qs.74:33 Qs.74:34 Qs.75:1 Qs.75:2 Qs.77:1 Qs.77:2 Qs.77:3 Qs.77:4 Qs.77:5 Qs.79:1 Qs.79:2 Qs.79:3 Qs.79:4 Qs.79:5 Qs.81:15 Qs.81:16 Qs.81:17 Qs.81:18 Qs.84:16 Qs.84:17 Qs.84:18 Qs.85:1 Qs.85:2 Qs.85:3 Qs.86:1 Qs.86:11 Qs.86:12 Qs.89:1 Qs.89:2 Qs.89:3 Qs.89:4 Qs.89:5 Qs.90:1 Qs.90:3 Qs.91:1 Qs.91:2 Qs.91:3 Qs.91:4 Qs.91:5 Qs.91:6 Qs.91:7 Qs.92:1 Qs.92:2 Qs.92:3 Qs.93:1 Qs.93:2 Qs.95:1 Qs.95:2 Qs.95:3 Qs.100:1 Qs.100:2 Qs.100:3 Qs.103:1
Sumpah dengan menyebut nama Allah Qs.4:62 Qs.5:106 Qs.5:107 Qs.6:109 Qs.9:62 Qs.9:74 Qs.9:95 Qs.12:73 Qs.12:85 Qs.12:91 Qs.12:95 Qs.16:56 Qs.16:63 Qs.21:57 Qs.24:6 Qs.24:8 Qs.26:97
Melanggar sumpah
Perintah melaksanakan sumpah Qs.5:89 Qs.16:95
Yang dianggap melanggar sumpah Qs.2:225
Mengubah sumpah karena hal lain yang lebih perlu Qs.2:224 Qs.24:22
Kafarat melanggar sumpah
Disyariatkannya kafarat pelanggaran sumpah Qs.5:89 Qs.66:2
Yang berlaku pada kafarat sumpah Qs.5:89
Memilih kafarat sumpah Qs.5:89
Menjatuhi hukuman dengan dasar sumpah
Sumpah-sumpah Li'an Qs.24:6 Qs.24:7 Qs.24:8 Qs.24:9
Beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang sumpah
Bersumpah untuk memutuskan tali silaturahmi Qs.24:22
Nazar
Melaksanakan nazar
Hukum melaksanakan nazar Qs.22:29 Qs.38:44 Qs.76:7
Hal yang memenuhi pelaksanaan nazar Qs.2:270
Beberapa contoh nazar dalam Al Qur'an Qs.3:35 Qs.19:26
Zikir
Keutamaan majelis-majelis zikir
Keutamaan zikir Qs.2:152 Qs.2:156 Qs.2:185 Qs.2:198 Qs.2:203 Qs.8:45 Qs.9:112 Qs.13:28 Qs.18:24 Qs.20:34 Qs.24:37 Qs.29:45 Qs.33:21 Qs.33:35 Qs.62:10 Qs.63:9 Qs.87:15
Banyak-banyak berzikir kepada Allah Qs.2:200 Qs.3:41 Qs.4:103 Qs.8:45 Qs.20:33 Qs.20:34 Qs.20:130 Qs.22:40 Qs.26:227 Qs.33:21 Qs.33:35 Qs.33:41 Qs.62:10
Zikir yang paling baik Qs.13:28 Qs.18:46 Qs.19:76
Etika zikir kepada Allah
Zikir setiap saat Qs.3:191 Qs.4:103
Takut dan menangis saat berzikir Qs.7:205 Qs.8:2 Qs.17:109 Qs.19:58 Qs.22:35
Menangis ketika membaca Al Qur'an Qs.5:83 Qs.19:58
Merendahkan suara ketika berzikir Qs.7:205
Klasifikasi zikir
Istighfar (mohon ampun)
Keutamaan istighfar Qs.2:199 Qs.3:17 Qs.4:64 Qs.4:106 Qs.4:110 Qs.5:74 Qs.7:153 Qs.7:161 Qs.8:33 Qs.11:3 Qs.11:52 Qs.11:90 Qs.12:29 Qs.18:55 Qs.24:5 Qs.24:62 Qs.26:51 Qs.26:82 Qs.27:46 Qs.28:16 Qs.38:25 Qs.40:3 Qs.51:15 Qs.51:16 Qs.60:12 Qs.71:10 Qs.71:11 Qs.71:12 Qs.73:20 Qs.110:3
Tempat-tempat istighfar Qs.2:199
Perintah beristighfar Qs.2:199 Qs.11:52 Qs.11:61 Qs.11:90 Qs.73:20
Istighfar Nabi saw. Qs.3:159 Qs.4:64 Qs.4:106 Qs.9:80 Qs.23:118 Qs.24:62 Qs.40:55 Qs.47:19 Qs.60:12 Qs.110:3
Istighfar para Nabi as. Qs.3:159 Qs.7:23 Qs.7:143 Qs.7:155 Qs.11:47 Qs.12:92 Qs.12:97 Qs.12:98 Qs.14:41 Qs.19:47 Qs.23:118 Qs.24:62 Qs.26:82 Qs.26:86 Qs.28:16 Qs.38:24 Qs.38:35 Qs.40:55 Qs.47:19 Qs.60:4 Qs.60:12 Qs.63:5 Qs.63:6 Qs.71:28 Qs.110:3
Istighfar orang-orang beriman Qs.2:199 Qs.2:285 Qs.2:286 Qs.3:16 Qs.3:17 Qs.3:193 Qs.23:109 Qs.51:18 Qs.59:10 Qs.66:8
Istighfar untuk kedua orang tua Qs.9:113 Qs.9:114 Qs.14:41 Qs.17:24 Qs.19:47 Qs.26:86 Qs.60:4 Qs.71:28
Istighfar untuk saudara Qs.7:151
Istighfar untuk orang-orang musyrik Qs.9:80 Qs.9:113 Qs.9:114
Istighfar malaikat untuk orang-orang mukmin Qs.40:7 Qs.40:8 Qs.40:9 Qs.42:5
Kapan disunnatkan istighfar Qs.3:17 Qs.3:135
Isti'azah (mohon perlindungan)
Jenis-jenis isti'azah
Mohon perlindungan dari sifat hasad Qs.113:5
Mohon perlindungan dari hal-hal yang dibenci Qs.19:18 Qs.40:56
Mohon perlindungan dari bahaya angin, hujan dan awan Qs.113:2
Mohon perlindungan dari kawan yang jahat Qs.113:2
Mohon perlindungan dari bahaya malam Qs.113:3
Mohon perlindungan dari syetan jin dan manusia Qs.3:36 Qs.7:200 Qs.16:98 Qs.23:97 Qs.23:98 Qs.40:27 Qs.41:36 Qs.113:2 Qs.114:4 Qs.114:5 Qs.114:6
Allah melindungi orang yang mohon perlindungan kepadaNya Qs.113:1 Qs.114:1
Mohon perlindungan dari api neraka Qs.2:201 Qs.3:16 Qs.3:191 Qs.25:65
Basmalah (Bismillahirrahmanirrahiim)
Membaca basmalah ketika menyembelih Qs.6:118 Qs.6:119 Qs.6:121
Membaca basmalah ketika berburu Qs.6:118 Qs.6:119 Qs.6:121
Membaca basmalah pada setiap keadaan Qs.1:1 Qs.11:41 Qs.27:30
Takbir (Allahu Akbar)
Takbir pada hari-hari Tasyrik Qs.2:203
Takbir antara Arafah dan Muzdalifah Qs.2:198
Takbir untuk mengagungkan Allah Qs.17:111 Qs.22:37 Qs.74:3
Zikir saat shalat
Zikir setelah shalat Qs.4:103 Qs.50:40 Qs.76:26
Tasbih
Tasbihnya makhluk-makhluk dengan memuji Allah Qs.1:2 Qs.7:206 Qs.13:13 Qs.16:48 Qs.16:49 Qs.17:44 Qs.21:20 Qs.21:79 Qs.22:18 Qs.24:41 Qs.25:58 Qs.35:34 Qs.37:166 Qs.38:18 Qs.39:75 Qs.40:7 Qs.41:38 Qs.42:5 Qs.50:39 Qs.50:40 Qs.55:6 Qs.57:1 Qs.59:1 Qs.59:24 Qs.61:1 Qs.62:1 Qs.64:1
Tasbih sebagai tanda kesucian Allah Qs.2:116 Qs.3:191 Qs.4:171 Qs.5:116 Qs.6:100 Qs.7:143 Qs.9:31 Qs.10:18 Qs.10:68 Qs.12:108 Qs.15:98 Qs.16:1 Qs.16:57 Qs.17:1 Qs.17:43 Qs.17:44 Qs.17:93 Qs.17:108 Qs.19:35 Qs.21:22 Qs.23:91 Qs.25:18 Qs.27:8 Qs.30:40 Qs.34:41 Qs.36:36 Qs.36:83 Qs.37:159 Qs.37:180 Qs.39:4 Qs.39:67 Qs.43:13 Qs.43:82 Qs.52:43 Qs.52:49 Qs.56:74 Qs.56:96 Qs.59:23 Qs.68:29 Qs.69:52 Qs.87:1
Tasbih ketika mensyukuri nikmat Qs.3:41 Qs.10:10 Qs.19:11 Qs.43:13 Qs.110:3
Tasbih ketika takjub Qs.17:93 Qs.24:16
Tasbih ketika mendengar petir Qs.13:13
Keutamaan tasbih, tahmid dan tahlil Qs.9:112 Qs.21:87 Qs.24:36 Qs.37:143 Qs.40:55 Qs.48:9 Qs.52:48 Qs.52:49 Qs.68:28
Tahmid (memuji Allah)
Hanya Allah yang berhak dipuji Qs.1:2 Qs.6:1 Qs.6:45 Qs.10:10 Qs.14:39 Qs.16:75 Qs.16:114 Qs.17:111 Qs.18:1 Qs.23:28 Qs.27:15 Qs.27:59 Qs.27:93 Qs.28:70 Qs.29:63 Qs.30:18 Qs.31:25 Qs.34:1 Qs.35:34 Qs.37:182 Qs.39:29 Qs.39:74 Qs.39:75 Qs.40:7 Qs.45:36 Qs.64:1
Memuji Allah atas nikmat-nikmatNya Qs.1:2 Qs.5:20 Qs.5:89 Qs.6:1 Qs.6:45 Qs.7:43 Qs.14:39 Qs.16:78 Qs.16:114 Qs.16:121 Qs.23:28 Qs.25:58 Qs.27:15 Qs.27:16 Qs.27:19 Qs.27:59 Qs.30:18 Qs.34:1 Qs.35:34 Qs.37:182 Qs.93:11
Tempat-tempat zikir
Zikir di Masy'aril Haram Qs.2:198
Zikir di Mina Qs.2:203
Zikir di hari-hari tasyrik Qs.2:203
Waktu-waktu zikir
Zikir setelah ibadat Qs.2:185 Qs.2:200 Qs.4:103 Qs.22:28
Zikir Ketika ditimpa bala Qs.2:156 Qs.3:173 Qs.20:25 Qs.20:26 Qs.20:33 Qs.20:34
Zikir ketika lupa Qs.18:24
Zikir di setiap waktu Qs.3:41 Qs.7:205 Qs.30:17 Qs.30:18 Qs.33:41 Qs.33:42 Qs.38:18 Qs.40:55 Qs.48:9 Qs.52:48 Qs.52:49 Qs.73:8 Qs.76:25
Bacaan zikir pada waktu pagi dan sore Qs.7:205
Ancaman bagi yang melupakan zikir kepada Allah Qs.4:142 Qs.5:91 Qs.7:205 Qs.10:92 Qs.20:124 Qs.21:1 Qs.24:37 Qs.25:18 Qs.63:9
Zikir ketika menghadapi musuh Qs.8:45
Sebab-sebab zikir Qs.5:4 Qs.6:118 Qs.6:119 Qs.6:121 Qs.22:28 Qs.22:34 Qs.22:36
Do'a
Keutamaan do'a Qs.2:186 Qs.2:201 Qs.3:38 Qs.3:39 Qs.19:7 Qs.20:36 Qs.20:37 Qs.21:76 Qs.21:84 Qs.21:88 Qs.21:90 Qs.23:41 Qs.26:119 Qs.26:170 Qs.27:62 Qs.28:16 Qs.28:21 Qs.35:10 Qs.37:101 Qs.38:36 Qs.38:43 Qs.40:60
Perintah berdo'a Qs.7:29 Qs.7:55 Qs.7:56 Qs.9:103
Etika berdo'a
Ikhlas dalam berdo'a Qs.7:29 Qs.10:22 Qs.29:65 Qs.31:32 Qs.40:14 Qs.40:65
Berdo'a antara suara pelan dan keras Qs.7:55 Qs.7:205 Qs.17:110
Mengulang-ulang do'a Qs.11:45 Qs.19:4
Waktu-waktu berdoa dan sebab-sebabnya
Doa hendak berperang Qs.2:250 Qs.3:147
Doa mohon kejelekan Qs.10:11 Qs.17:11
Doa mohon petunjuk (hidayah) Qs.1:6 Qs.2:70 Qs.7:89 Qs.18:24 Qs.28:22
Doa mohon kebaikan hidup Qs.1:6 Qs.3:8 Qs.3:16 Qs.3:191 Qs.3:193 Qs.3:194 Qs.7:126 Qs.7:156 Qs.12:101 Qs.26:83 Qs.26:84 Qs.26:85 Qs.26:87 Qs.27:19 Qs.52:28 Qs.66:11
Doa mohon ampunan dosa Qs.2:58 Qs.2:285 Qs.3:16 Qs.3:135 Qs.3:147 Qs.3:193 Qs.7:23 Qs.7:151 Qs.7:155 Qs.11:47 Qs.14:41 Qs.23:109 Qs.23:118 Qs.26:51 Qs.26:82 Qs.26:86 Qs.28:16 Qs.59:10 Qs.60:5 Qs.66:8 Qs.71:28
Doa mohon dikaruniai anak Qs.3:38 Qs.7:189 Qs.21:89
Doa saat selesai haji Qs.22:28
Doa untuk keburukan lawan Qs.2:286 Qs.3:147 Qs.10:88 Qs.21:112 Qs.29:30 Qs.54:10 Qs.71:24 Qs.71:26 Qs.71:28 Qs.111:1
Doa ketika takut Qs.3:173 Qs.6:63 Qs.28:21 Qs.28:33
Doa ketika sakit Qs.21:83 Qs.38:41
Doa ketika naik kendaraan Qs.43:13 Qs.43:14
Doa ketika terjadi musibah Qs.6:40 Qs.6:41 Qs.6:63 Qs.7:94 Qs.7:126 Qs.10:12 Qs.10:22 Qs.10:86 Qs.17:67 Qs.18:10 Qs.21:87 Qs.23:26 Qs.23:39 Qs.26:117 Qs.26:118 Qs.26:119 Qs.26:169 Qs.27:62 Qs.28:16 Qs.28:21 Qs.28:24 Qs.28:47 Qs.29:65 Qs.30:33 Qs.31:32 Qs.39:8 Qs.39:49 Qs.41:51 Qs.44:22
Doa untuk kebaikan muslimin Qs.59:10 Qs.71:28
Doa para nabi Qs.2:124 Qs.2:126 Qs.2:127 Qs.2:128 Qs.2:129 Qs.2:260 Qs.3:38 Qs.3:41 Qs.5:114 Qs.7:23 Qs.7:89 Qs.7:134 Qs.7:135 Qs.7:143 Qs.7:151 Qs.7:155 Qs.9:129 Qs.10:88 Qs.10:89 Qs.11:45 Qs.12:33 Qs.12:34 Qs.12:83 Qs.12:92 Qs.12:101 Qs.14:15 Qs.14:35 Qs.14:36 Qs.14:37 Qs.14:38 Qs.14:39 Qs.14:40 Qs.14:41 Qs.17:80 Qs.19:4 Qs.19:5 Qs.19:6 Qs.19:7 Qs.19:10 Qs.20:25 Qs.20:26 Qs.20:27 Qs.20:28 Qs.20:29 Qs.20:30 Qs.20:31 Qs.20:32 Qs.20:33 Qs.20:34 Qs.20:35 Qs.21:76 Qs.21:83 Qs.21:84 Qs.21:87 Qs.21:89 Qs.21:90 Qs.23:26 Qs.23:29 Qs.23:39 Qs.23:93 Qs.23:94 Qs.23:97 Qs.23:98 Qs.23:118 Qs.26:13 Qs.26:78 Qs.26:79 Qs.26:80 Qs.26:81 Qs.26:82 Qs.26:83 Qs.26:84 Qs.26:85 Qs.26:86 Qs.26:87 Qs.26:88 Qs.26:89 Qs.26:117 Qs.26:118 Qs.26:169 Qs.27:19 Qs.28:34 Qs.29:30 Qs.37:75 Qs.37:100 Qs.38:35 Qs.40:27 Qs.44:20 Qs.44:22 Qs.54:10 Qs.60:4 Qs.68:48 Qs.71:26 Qs.71:27 Qs.71:28
Doa orang-orang beriman Qs.1:5 Qs.1:6 Qs.3:35 Qs.3:36 Qs.3:53 Qs.3:191 Qs.3:192 Qs.3:193 Qs.3:194 Qs.4:75 Qs.5:83 Qs.10:85 Qs.10:86 Qs.17:24 Qs.17:80 Qs.17:110 Qs.17:111 Qs.18:24 Qs.23:109 Qs.25:65 Qs.25:74 Qs.40:44 Qs.46:15 Qs.52:28 Qs.60:4 Qs.60:5 Qs.66:11 Qs.113:1 Qs.113:2 Qs.113:3 Qs.113:4 Qs.113:5 Qs.114:1 Qs.114:2 Qs.114:3 Qs.114:4 Qs.114:5 Qs.114:6
Doa malaikat untuk orang-orang beriman Qs.11:73 Qs.40:7 Qs.40:8 Qs.40:9
Terkabulnya do'a
Doa para nabi dikabulkan Qs.2:260 Qs.3:39 Qs.3:41 Qs.5:115 Qs.10:89 Qs.12:34 Qs.19:7 Qs.19:10 Qs.20:36 Qs.21:76 Qs.21:77 Qs.21:84 Qs.21:88 Qs.21:90 Qs.26:119 Qs.26:120 Qs.26:170 Qs.26:171 Qs.26:172 Qs.26:173 Qs.28:35 Qs.29:31 Qs.29:32 Qs.29:33 Qs.29:34 Qs.37:75 Qs.37:101 Qs.38:25 Qs.38:36 Qs.38:39 Qs.44:23 Qs.44:24 Qs.54:11 Qs.54:12 Qs.54:13 Qs.68:50
Doa orang-orang beriman dikabulkan Qs.2:186 Qs.3:37 Qs.3:195 Qs.8:9 Qs.40:45 Qs.40:46 Qs.40:60 Qs.42:26
Berdo'a bukan kepada Allah Qs.6:71 Qs.7:194 Qs.7:195 Qs.7:197 Qs.10:106 Qs.11:101 Qs.13:14 Qs.17:56 Qs.17:67 Qs.18:52 Qs.22:12 Qs.22:62 Qs.22:73 Qs.26:213 Qs.28:64 Qs.31:30 Qs.34:32 Qs.35:13 Qs.35:14 Qs.35:40 Qs.39:38 Qs.40:20 Qs.41:48 Qs.43:86 Qs.46:5